Server Rewhile

Đăng Kí: free 
Dame: Ảo, nhưng cần cày mới ảo 
Link web : nsorewhile.com 
Server mở ra hướng cày là có tất cả, thời gian bỏ ra tỉ lệ thuận với sức mạnh.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Chat
1